Język strony:

Majówka 2018

28.04-03.05.2018

Tygodniowe Wczasy

Nad Morzem

Pakiety Wielkanocne

Wielkanoc 2018 w Hotelu Planeta

Karta stałego klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Hotelu PLANETA w Mielnie


Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania,rabatowania i korzystania z Karty
Stałego Klienta w Hotelu Planeta w Mielnie ul.Wojska Polskiego 4
1/. Do otrzymania Karty Stałego Klienta Hotelu PLANETA upoważniona jest osoba, która była Gościem Hotelu minimum 5 razy i skorzystała z pobytu z noclegiem. /Pobyt liczony od dnia zameldowania do dnia wymeldowania/

2/.Karta Stałego klienta daje jej właścicielowi prawo do gratisowego jednodniowego noclegu lub otrzymania bonu w wysokości 50 pln do wykorzystania w Restauracji hotelowej/bon nie obejmuje napojów i alkoholu/, po skorzystaniu minimum z 10-cio krotnego przyjazdu i noclegu w naszym Hotelu.

3/.Karta Stałego klienta Hotelu Planeta uprawnia do zniżki na usługi hotelowe w wysokości 10%

4/.Warunkiem otrzymania gratisowego jednodniowego noclegu lub bonu do restauracji jest okazanie Karty Stałego Klienta z potwierdzonymi 10-cioma pobytami oraz wolne pokoje w Hotelu.

5/.Karta jest wydawana tylko i wyłącznie gościom indywidualnym.

6/.Karta zostaje wydana użytkownikowi osobiście w recepcji hotelu.

7/.Karta jest ważna jeden rok od daty jej otrzymania.

8/.Karta jest podpisana i zawiera indywidualny numer klienta.

9/.Jedyną osobą upoważnioną do używania karty jest jej użytkownik, co oznacza, że przywileje przysługują tylko tej osobie i nie mogą być przeniesione na inną

10/.W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Stałego Klienta, aby uzyskać duplikat należy zgłosić się do recepcji Hotelu Planeta.

11/.Klient może zostać poproszony o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości

12/.Promocji i rabatu wynikającego z Karty Stałego klienta nie łączy się z innymi usługami promocyjnymi. Klient w tej sytuacji wybiera korzystniejszą ofertę dla niego

13/.Właściciel Karty Stałego Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych na potwierdzeniu odbioru Karty Stałego klienta do celów

marketingowych bazie danych Hotelu PLANETA/zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r O ochronie danych osobowych

14/.Hotel Planeta zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. aktualny regulamin można znaleźć w w Hotelu lub na stronie internetowej obiektu www.hotelplaneta.com


Dyrektor Hotelu Planeta
76-032 Mielno
Ul.Wojska Polskiego 4